Tillfrisknande och användning av hästar med fång
Jenny Liman
Veterinärmedicinska fakulteten
SLU Uppsala 2004
Läs mer här

Foderrelaterad fång hos häst
– går det att förebygga?
Lena Ericsson
Examensarbete • 15 hp • Grundnivå, G2E
Kandidatexamen • Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU. Alnarp 2010
Läs mer här.

Equine metabolic syndrome
Michaela Lindbäck
Inst. för Husdjurens utfodring och vård
Husdjursvetenskap - Examensarbete 15hp
SLU, Uppsala 2009
Läs mer här.

Lättlösliga kolhydrater i vallfoder och i hästens grovtarm
Sofia Fridh
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala 2007
Läs mer här

Studie av tarmflorans sammansättning och årstidsvariation i grovtarmen hos travhästar med grovfoderdiet
Kangas, Jonna, 2013. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Animal Nutrition and Management
Läs mer här


 

För dig som vill veta mer  om fång: