DJÄVULSKLO (Harpagophy procumbens)

Pris:
470 kr
Inkl. 25% Moms
Hackad rot. Inflammation

Att tänka på:
Djävulsklo kan ha en stimulerande effekt på livmodern och ska inte ges till dräktiga djur.
Örter ska aldrig ersätta veterinärvård.
Örten ska inte ges till hästar med konstaterat magsår.
Djävulsklo har en tävlingskarens på minst 14 dygns enligt Svenska Travsportens Centralförbund (STC).

Den som vill fördjupa sig finns ett litet arbete från Uppsala Universitet.

INSTITUTIONEN FÖR LÄKEMEDELSKEMI AVDELNINGEN FÖR FARMAKOGNOSI
UPPSALA UNIVERSITET
http://www.fkog.uu.se/course/essays/harpagophytum_procumbens.pdf